Eda Skans Museum

Museet öppnade 1996 och har intentionen att belysa försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge, 1905. 


I den centrala delen av museet visas historien om Eda Skans som började byggas 1657. Den byggdes om flera gånger och mellan 1719-1738 var den riksbefästning. Vid freden med Danmark - Norge 1814 blev Skansen raserad. 

Under åren 1939-1946 restaurerades Skansen, och i samband med restaureringen gjordes arkeologiska utgrävningar. Många av fynden finns på museet. Efter restaureringen återinvigdes Skansen 29 maj 1949.

På Eda Skans Museum visar vi och berättar hela den spännande historien. I autentiska miljöer kan du se vår omfattande samling av vapen, uniformer, tavlor, dokument och bilder. Även de fynd som gjorts vid dykningar i sjön Hugn finns att se på museet.