Coronaviruset - Vi har öppet som vanligt

Vi börjar med att tala om att Valfjället Skicenter håller öppet som vanligt.

Det råder stor oro angående Coronaviruset Covid-19, vi vill därför informera om följande:

  • Valfjället följer och förhåller sig till svenska myndigheters centrala och regionala  beslut samt rekommendationer. 
  • Verksamheten i vår anläggning är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar på Valfjället och all allmänhet som åker skidor är friska.

Viktig information till gäster och personal för att undvika fortsatt smittspridning:

  • Vid minsta sjukdomssymtom från luftvägarna – stanna hemma
  • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet

På Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

finns aktuell information att läsa.

 

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till oss på info@valfjallet.se