Hackspetten Funpark på Valfjället Skicenter

Hackspetten funpark

Under de senaste åren har Valfjället diskuterat en nedfart med hopp, rails och boxar. Från och med den här säsongen är nu detta verklighet och vi kan stolt presentera en sådan nedfart som utformats med hjälp av Ola Kalenius.

Ola har tävlat i detta och rönt framgångar som gör att han är kunnig på området och har hjälpt oss med placering av de olika delarna och detta arbete kommer vi att fortsätta med även under nästa säsong. Vi har fått in mycket positivt gensvar och även fler önskemål, så har du förslag, hör av dig! Det här är i nuläget den populäraste nedfarten, främst av våra yngre åkare.

Nedfarten har nu ett antal hopp, rails och boxar av olika svårighetsgrad utplacerade och vi har sett ett stort intresse av våra gäster för denna typ av åkning. Tyvärr har vi den här säsongen inget ljus i denna del, så det är i nuläget stängt kvällstid. Detta hoppas vi däremot kunna åtgärda till nästa säsong.

Som en del i detta samarbete med Ola har vi också i år flyttat big jumpet som är placerat i nedre del av Vita Älgen, högre upp. Även detta något som många upplevt som positivt.