Kultur

Området kring Valfjället präglas till stor del av närheten till Norge, genom århundraden så har stridigheter om gränsdragningen med efterföljande flyktingströmmar bidragit till vår historia. i området finns flera bevarade försvarsanläggningar varav Eda Skans som ligger bara några km från Valfjället är den största, väl värt ett besök. Brukssamhället märks också tydligt i närområdet där det finns både pågående verksamhet och historiska lämningar från fornstora glansdagar, där Eda glasbruk är ett typexempel på ett bra bevarat sådant.  

  • Eda Skans

    Eda skans ligger på en ås mellan sjöarna Hugn och Bysjön. Här var det tänkt att en eventuell Dansk (Norge var under Dansk kontroll fram till 1814) fr…

  • Eda Skans Museum

    Museet öppnade 1996 och har intentionen att belysa försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge, 1905. I…

  • Eda Glasmuseum

    Glastillverkningen i Eda har en lång historia... 1835 - 1842 Glasproduktionen i Eda inleddes 1830 av Carl Christopher Lampa och Lars Vilhelm Ahlbom n…